ข่าวประชาสัมพันธ์ » “พลิกโฉม ปูพรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ว.เทคโนโลยีธนบุรีฯ ย่านบางบอน

“พลิกโฉม ปูพรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ว.เทคโนโลยีธนบุรีฯ ย่านบางบอน

6 กุมภาพันธ์ 2019
540   0

การศึกษาไทยในปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างรากฐานให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัย ให้แก่กำลังหลักของชาติในอนาคตในหลายประเทศให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ถึงทิศทางและอนาคตของประเทศชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ โดย นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการ เปิดตัวด้วยนโยบายห้องปฏิบัติการวิชาชีพ ยุค 4.0 สร้างความแตกต่างในชั้นเรียน ตาม Concept ที่ว่า “Small but Smart” ต่อยอดนวัตกรรมสู่รูปธรรมด้านวิชาการ ที่ได้มุ่งเน้นผลักดันแบบก้าวกระโดดในภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากร เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้หลายประเภท อาทิ เช่น การแข่งขันทักษะทางการบัญชี (1 เหรียญทอง) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาคอมพิวเตอร์ (1 เหรียญเงิน) เทคนิคการเสนอการขายสินค้าและบริการ สาขาการตลาด (1 เหรียญทองแดง)


การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ และการประกวดมารยาทไทยและสมาคม ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คว้ามาได้อีก 3 เหรียญเงิน รวมทั้งคว้าเหรียญทอง ประเภทสื่อการสอน ครูสาขาคอมพิวเตอร์ สร้างผลงานเชิงประจักษ์ด้านทักษะวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ แบ่งออกเป็น 1 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้านวิชาการในสายอาชีวศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ย่านฝั่งธนบุรี ที่เน้นรูปธรรมสร้างความแตกต่างใส่ใจชุมชน

ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพาณิชยกรรม 3 สาขา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาคทวิภาคี สาขาเครื่องหนังฯ (รอบเช้า และรอบวันอาทิตย์) สอบถามรายละเอียด 02-450-3884-5 เว็บไซด์ www.ttb.ac.th หรือติดตามผ่านช่องทาง Fb fanpage วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ